Als er vergeving is, kan er genezing zijn.

Matt. 6: 9-15
Matt. 18: 21-35
Heidelbergse Catechismus Zondag 51

*als er vergeving is, kan er genezing is
-erkenning
-vergeving
-genezing

Source: Kerkdiensten archief

Reacties zijn gesloten.