Biddag voor gewas en arbeid

Schriftlezing Spreuken 30: 1-9 en Catechismus; zondag 50

Source: Kerkdiensten archief

Reacties zijn gesloten.