Bidden 1: zoals Jezus het ons leert

1 Koningen 18: 41-46
Lukas 11: 1-13
Heidelbergse Catechismus zondag 45

Bidden zoals Jezus het ons leert:
*verwachtingsvol
*vertrouwend
*volhardend
*voorbede
*verootmoedigend

En God werkt Verhoring.

Source: Kerkdiensten archief

Reacties zijn gesloten.