Bidden 3: Uw Naam worde geheiligd

Genesis 11 ( gelezen door Jarrik)
Exodus 3: 1-16 ( gelezen door Manoah)
Heidelbergse Catechismus zondag 47

*Uw Naam worde geheiligd= laat iedereen U eren

Als je naam genoemd wordt, dan wil je dat mensen iets positiefs over je zeggen. God wil ook dat Zijn Naam op waarde wordt geschat. Maak Zijn Naam groot.
In het gebed begin je met God en je eindigt met God. Zo laat Jezus ons zien dat we niet vol moeten zijn van onszelf en onze eigen zorgen.

De Heere God legt Zijn Naam op jouw leven. Je bent in dienst van Hem. ( net zoals je een uniform aantrekt als je bij bijv een supermarkt werkt)
Om in Zijn dienst goed te kunnen functioneren krijg je uitleg via preken, catechisaties, bijbelstudies en zelfstudie.
Draag Gos Naam met ere!

Source: Kerkdiensten archief

Reacties zijn gesloten.