Bidden 5: Uw wil geschiede

Handelingen 9: 1-15
Heidelb. Catechismus zondag 49

Bidden zoals Jezus het ons leert (5)
’ Uw wil geschiede’
1. Wel Gods wil
2. Niet mijn wil

Dit gebed is geen passief gebed om berusting,
maar allereerst een actief gebed tot gehoorzaamheid.

Laat mij gehoorzaam zijn aan wat U vraagt.
Micha 6:8

Source: Kerkdiensten archief

Reacties zijn gesloten.