Bidden om de oordeelsdag/op de oordeelsdag

Openbaring 6:9-17
Bidden om de oordeelsdag
Bidden op de oordeelsdag
-hoe er in de hemel gebeden wordt òm de oordeelsdag
– hoe er op aarde gebeden wordt òp de oordeelsdag

Bidden op het niveau van de hemel= als Stefanus
Op aarde bad hij om vergeving voor zijn vijanden. ( reken het hen niet toe, ze weten niet wat ze doen)
In de hemel bidt hij voor zijn broeders en zusters in Christus. ( hoelang nog, Heere?)

God geeft ruimte/ genadetijd tot de tijd vol.

Source: Kerkdiensten archief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *