Voor de voeten lopen of volgen

Mattheüs 16: 13-23 ( vs 21-23) voor de voeten lopen of volgen Christen is altijd Belijder maar ook bestrijder. Ons leven lang hebben we correctie nodig. Je leert God kennen door Zijn Woord; inzicht en kennis laten groeien. Belangrijk is dat we nooit ons schuldbesef/zondekennis verliezen!! Want als we dat…

Continue reading

De gelijkenis van twee bouwers

Mattheüs 7: 21-29 ( vs 24-27) de gelijkenis van twee bouwers – tweeërlei fundamenten – tweeërlei bouw – tweeërlei afloop Wat is jouw houvast? De bouwer op zand pronkt met wat boven de grond staat. De bouwer op rots graaft diep en stopt daar het meeste in (( qua tijd,…

Continue reading

Jezus is de Middelaar

1 Korinthe 18-31 ( vs 30-31) 1 Timotheüs 2: 1-7 (vs5) HC zondag 6 Jezus is Middelaar – geopenbaard – geschonken – geloofd Source: Kerkdiensten archief

Continue reading

'Ik zend u als schapen temidden van de wolven'

Mattheüs 10: 1-8 en 16-23 ( kernvs 16) Ik zend u als schapen temidden van de wolven – met de bedachtzaamheid van een slang – met de vriendelijkheid van een duif Nodiging komt eerst: ” kom tot Mij!” (= discipel zijn aan de voeten van Jezus, leren van de Meester)…

Continue reading

Christus genade voor u/jou genoeg

2 Korinthe 12: 1-10 ( vers 9a) Genade: – Klap: = je krijgt niet ( steaf) wat je wèl verdient – Kus: = je ontvangt wèl wat je niet verdient ( God, de Vader ontvangt jou (verloren zoon) en deelt Zijn liefde uit. -Kracht: = zwakheid is in onze maatschappij…

Continue reading

Vol van vrees en schaamte

Job 9: 1-4 Psalmen 143: 1-7 Romeinen 5: 6-8 Heidelbergse Catechismus Zondag 5 Vol van vrees en schaamte – Twee voorbeelden – samenvatting – lijnen als uitwerking Groeien in de hoogte = opwassen in de kennis en genade van Jezus Christus. Groeien in geloof, hoop en liefde. Groeien in de…

Continue reading