De vrucht van de uitverkiezing

Mattheus 7: 13-23 Dordtse Leerregels 1 art. 11-14, 16-18 de vrucht ( uitwerking) van de uitverkiezing – zekerheid van de zaligheid – aansporing van de heiligheid ( art 13) – vertroosting in onzekerheid ( art 16, 17) Houd je niet bezig met de vraag of je wel in het boek…

Continue reading

De uitverkiezing

Efeze 1: 1-14 Dordtse Leerregels 1, art 6-10, 15 De uitverkiezing: – is tot troost – is tot lof – heeft ook een schaduwzijde God verkiest= hoop Hij houdt je vast= uitzicht, troost Hij houdt van je, omdat Hij van je houdt. God heeft alle reden om ons voorbij te…

Continue reading

Zie er is plaats bij Mij

Ex. 32: 30 – 33:3 Ex. 33: 12-23 (Tekst: Ex 33:21) *Zie er is plaats bij Mij Zonder God is er geen bestemming in ons leven. Jouw zaligheid ligt niet vast in wat jij doet, hoeveel jij leest, hoe goed jij leeft….. maar jouw zaligheid ligt vast in Jezus!! Source:…

Continue reading

Gods verkiezende liefde

Romeinen 3: 9-20 Dordtse Leerregels art 1: 1-5 Gods Verkiezende Liefde – is onverdiend -is geopenbaard ( in Jezus Christus) – wordt verkondigd Source: Kerkdiensten archief

Continue reading