De vrucht van de uitverkiezing

Mattheus 7: 13-23
Dordtse Leerregels 1 art. 11-14, 16-18

  • de vrucht ( uitwerking) van de uitverkiezing
    – zekerheid van de zaligheid
    – aansporing van de heiligheid ( art 13)
    – vertroosting in onzekerheid ( art 16, 17)

Houd je niet bezig met de vraag of je wel in het boek des levens staat, maar ga de vruchten in je leven na.
Heb je Jezus lief? Vertrouw je Hem?

Source: Kerkdiensten archief

Reacties zijn gesloten.