Gezond geloof: Gezonde woorden van Jezus (2): vrij zijn ( jeugddienst)

Johannes 8: 30-40 (kernvs 38)

Je bent òf slaaf òf vrij.
Los van God ben je gebonden aan je ìk. Dan zit je alsnog in een kooi en ben je slaaf van jezelf.
God dwingt je niet. Je kiest zelf…om uiteindelijk te ontdekken dat Hij jou koos. 😉
Als de Zoon van God je vrijmaakt, ben je ècht vrij.
Vrijgekocht en vrij gemaakt.
*Vrijgekocht= van eigenaar gewisseld. Jezus heeft dat gedaan op Golgotha, Hij kocht je in ruil van Zijn leven.
*Vrij gemaakt= de Heilige Geest maakt je dmv het Woord steeds duidelijker wie jezelf bent èn Wie God is!

God maakt je vrij voor iets positiefs! Het gaat er niet om wat mensen denken… Onthoud: Eén is je Meester!

Source: Kerkdiensten archief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *