Vanaf de moederschoot

Lukas 1: 26-38 ( vs 35)
Hebr 4: 14-16
Heidelbergse Catechismus zondag 14

  • vanaf de moederschoot is de Heere Jezus ons gelijk geworden
    – vanwege de getuigenis uit de Schriften
    – diepgang uit
    – praktische betekenis voor ons

Source: Kerkdiensten archief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *